Arvutivõrgu statistika

* Liivi 2 - Lossi
* Lossi - Lai
* EENet - Tartu Ülikool
* Tallinn - Tartu (EENet)
* EENet - ET ATM kanalid Tartus
* Välisühendus EENet - Funet
* ASO Tix välisühendus
* Tallinn - Tartu (ASO)
* Tartu - Valga (ASO)
* rarh-c2-w1 ethernet (rarh-c2-w1.gov.ee, Tallinn)
* rarh-c2-w1 välisvõrk (rarh-c2-w1.gov.ee, Tallinn)
*  
*  
*  
*  
*  
*  

 

*   TÜ kanalite statistika
* EENeti kanalite statistika
* ASO kanalite statistika
*  
*